8 800 250-14-05

Неголосовой контакт-центр для вызова с мобильных телефонов

Բեռներ ուղարկելիս պարտադիր է բեռնագիր լրացնելը, որը հատկացվում է բոլոր տեսակի բեռներ ուղարկելու համար: Բեռնագիրը սովորաբար լրացվում է ուղարկողի կողմից տեղում կամ էլեկտրոնային տարբերակով՝ օնլայն պատվեր գրանցելու դեպքում :

- Բեռնագիրն իրենից ներկայացնում է քառաթերթ փաստաթուղթ, որն ունի հատուկ ծածկագիր բեռնագրի հերթական համար: Ծածկագրի միջոցով հաճախորդը կարող է ստանալ բեռի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն, ինչպես նաև օնլայն համակարգով հետևել դրա փոխադրման պրոցեսին:

Բեռնագրի 4 օրինակներից մեկը մնում է ուղարկող գրասենյակին, մյուսը հանձնվում է ուղարկողին, մնացած երկու օրինակները բեռի հետ ուղարկվում են ընդունող քաղաք. մի օրինակն առաքման կատարման պահին հանձնվում է ստացողին, իսկ վերջին՝ 4-րդ օրինակը, փոխանցվում է համապատասխան քաղաքի «ՍԴԷԿ» գրասենյակին ստացողի ստորագրությամբ՝ որպես կատարված առաքման ապացույց:

1.Կոնտակտային տվյալների լրացում

Բեռնագրի բոլոր տվյալները տրամադրում է ուղարկող կողմը:

Բեռնագրի Որտեղից հատվածում լրացվում են ուղարկող ընկերության/ անհատի տվյլաները

Բեռնագրի դեպի ուր հատվածում լրացվում են ստացող ընկերության/ անհատի տվյլաները:

Բոլոր տվյլաները լրացնելուց և ստուգելուց հետո ուղարկողը պարտավորվում է ստորագրել բեռնագրի համապատասխան դաշտում:

2.Բեռի տվյալներ

- Բեռի տվյալները լրացվում են ընկերության աշխատակիցների կողմից՝

  • Նշվում է փաթեթավորման տարբերակը

  • Տեղերի քանակը

  • Ֆիզիկական քաշը (չափերը , եթե բեռը ծավալային է)/ ծավալային քաշը

  • Փաթեթավորման հերթական համարը

  • Ուղարկող կազմակերպության/ անհատի կողմից լրացվում են բեռի նկարագրություն և բեռի ինքնարժեք բաժինները:

  • Ուղարկող ընկերության/անհատի հայեցողությամբ բեռը կարելի է նաև ապահովագրել: Ապահովագրման դեպքում անհրաժեշտ է նշել ուղարկվող բեռի բոլոր տվյալները (արտադրման երկիր, տարեթիվ, մոդել, չափեր, արժեք և այլն):

  • Եթե ուղարկվող բեռը համարվում է վտանգավոր, ապա անհրաժեշտ է բեռի նկարագրություն դաշտում նշել բեռի հստակ անվանումը (օրինակ՝ պրոթեզային մոդելավորման նմուշներ, այլ ոչ թե բժշկական նմուշներ , նմուշներ, ատամնաբուժական իրեր և այլն) :

3. Վճարում

Վճարում դաշտում լրացվում են ծառայության տեսակն ու բեռնափոխադրման վճարման տարբերակը՝

Կանխիկ ուղարկողի կողմից

Կանխիկ ստացողի կողմից

Ոչ կանխիկ ուղարկողի/ստացողի կողմից («ՍԴԷԿ» ընկերության հետ պայմանագրի առկայության դեպքում նշվում է նաև պայմանագրի համարը)

Վճարում դաշտում լրացվում են ընդհանուր վճարի մեջ մտնող բոլոր լրացուցիչ ծառայությունները, եթե հաճախորդը դրանցից օգտվել է, նշվում է բեռի՝ վճարմանը համապատասխանող քաշը և կատարվում է արժեքի վերջնահաշվարկ:

4.առաքման հաստատում

Դաշտը լրացվում է ստացողի կողմից

Ստացող ընկերությունը/ անհատը լրացնում է իր կոնտակտային տվյալներն ու ստորագրում համապատասխան դաշտում:

Сайт использует файлы cookie, которые позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте.
Разрешение на использование cookie необходимо для использования Сайта и его сервисов, включая заказ услуг. Посещая страницы сайта, мы уверены, что вы даете согласие на использование и хранение файлов cookie на вашем устройстве. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.